Toepassing Chinese filosofie

in het dagelijkse leven

De Chinese gezondheidsleer vindt zijn oorsprong in het Taoïsme, een natuurfilosofie van waaruit de leer der veranderlijkheid is ontstaan. Alles is permanent in beweging. Wij mensen zijn eveneens aan een ononderbroken veranderingsproces onderworpen. We moeten ons staande zien te houden in de continue stroom van verandering. Achter alles wat ons in de zichtbare en onzichtbare wereld omgeeft, gaat een energiebron schuil: Chi.
Deze Chi (levensenergie) kunnen we aanwenden om onszelf te versterken, onze gezondheid te verbeteren en in balans te blijven met onze omgeving. Daartoe wordt vanuit de Chinese filosofie gebruik gemaakt van verschillende disciplines. Vier hiervan worden in een reeks van lezingen eruit gelicht om jou hiermee kennis te laten maken.

Praktische informatie:

Dinsdag (datum 2024 volgt)
Lezing Acupunctuur
spreker: Frederique Veltman van Puur Acupunctuur

Dinsdag (datum 2024 volgt)
Lezing Voeding
spreker: Mirjam Meeuwissen van Anahata Welzijn

Donderdag (datum 2024 volgt)
Lezing Beweging – Tai Chi en Qigong
spreker: Jan Boeren van Laogong

Donderdag (datum 2024 volgt)
Lezing Feng Shui – Bazi
spreker: Els de Meijer van Floow

Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Floow, Engstraat 4, Heusden
Kosten: per lezing € 17,50 incl. koffie/thee | 4 lezingen € 60,00 incl. koffie/thee

Aanmelden: Els de Meijer   info@floow.nl   06-30136209